Home » Over het Wielderhoes

Over het Wielderhoes


De eerste steen werd gelegd op 2 mei 1980 en de opening vond in datzelfde jaar plaats op 30 oktober 1980.

De stichting gemeenschapshuis Wielderhoes beheert het Wielderhoes. Het bestuur wordt gevormd door afgevaardigden van diverse verenigingen die gebruik maken van het Wielderhoes en het personeel bestaat grotendeels uit vrijwilligers.